Naše nájemní sazby necílí na maximální částku, ale optimální udržitelnost. Podporujeme ochranu půdy a zvyšování její úrodnosti.