Raději podporujeme hospodaření způsobem přírodě blízkým.