Český fond půdy je investicí klubového charakteru. Sdružujeme soukromé investory se zájmem o půdu a trvale udržitelné zemědělské hospodaření.

Zemědělská půda je zdrojem obživy prakticky pro celé lidstvo už po tisíciletí. Její výměra se však zmenšuje, zatímco počet lidí, které má nasytit, roste.
Již od roku 2007 nakupujeme špatně pronajaté pozemky v úrodných oblastech, spojujeme je do větších celků a dále pronajímáme za lepších podmínek. Pro skupinu českých investorů v současnosti spravujeme zemědělskou půdu v hodnotě 2 mld. Kč. Nejsme krátkodobí spekulanti a uvědomujeme si, že vlastnictví půdy je běh na dlouhou trať.
Jsme zodpovědným vlastníkem, věnujeme se zemědělskému hospodaření, pronájmu zemědělské půdy a realizaci pestré škály projektů v oblasti péče o půdu, ekologie a zadržení vody v krajině: například rozšiřujeme zavlažované plochy, sázíme aleje, podporujeme biodiverzitu v biopásech. 
Podporujeme Sdružení pro ochranu půdy, www.facebook.com/OchranaPudy. Financujeme několik zemědělců a projektů, včetně rozvoje závlahového systému v mezi městy Poděbrady a Nymburk, kteří patří našemu většinově vlastněnému zemědělskému podniku.

Založení ČESKÉHO FONDU PŮDY přináší možnost jednoduchým způsobem investovat do zemědělské půdy i široké veřejnosti. Investice do ČESKÉHO FONDU PŮDY je tak otevřena všem, kteří sdílejí naši filosofii investice do orné půdy a chtějí se spolupodílet na dlouhodobém a udržitelném růstu českého zemědělství. Našimi investory je více než 250 českých fyzických osob, dva české penzijní fondy, nadace a dvě menší křesťanské církevní organizace.

ČESKÝ FOND PŮDY je samostatným otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů v rámci samosprávné akciové společnosti s variabilním kapitálem Český fond SICAV Plc.