Držení jednoduchého reálného aktiva je kotvou v nejistotě finančních trhů.

Ochrana majetku