Rozdrobené vlastnictví

Současná vyjednávací pozice majitelů pozemků je slabá kvůli jejich roztříštěnosti. Na druhé straně stojí farmy, na evropské poměry obrovské,
které mají většinu půdy pronajatou…