Sílící cash flow nyní mohou zemědělci konečně používat na dořešení kritického bodu svého podnikání – vlastnictví půdy.

Vyšší poptávka po půdě