Vykupujeme tisíce špatně pronajatých malých pozemků od drobných vlastníků.

Pozemky spojujeme do větších celků a vyjednáváme výrazně lepší podmínky pronájmu.

Hodnota větších výměr lépe pronajatých pozemků narůstá. Tím narůstá hodnota Vaší investice.