Fyzická

Nikoli virtuální

Epidemie přinese krizi ekonomickou a po ní máme zaděláno na krizi finanční, protože většina států dluhovou krizi roku 2008 nevyřešila skutečným snížením dluhů…