Hledáme vhodné lokality pro nové větrné elektrárny

Chceme přispět k energetické soběstačnosti ČR

Proč vítr?

Všichni asi víme či vidíme, že energie a zvláště ta elektrická od léta 2021 silně vzrostla na ceně. O příčinách můžeme polemizovat, ale pravda je jasná – Evropa má a bude mít nedostatek energií, nedostatek pro komfortní život obyvatel a nedostatek pro veškerý náročnější průmysl. Česká republika má navíc nevýhody v tom, že nemá moře pro vlastní LNG terminály či větrné elektrárny na dalekém moři, vysoké hory pro výkonné vodní elektrárny, značné naleziště zemního plynu či neúrodné pláně se silným slunečním svitem pro velké solární elektrárny. Zbývají nám tedy dílčí solární a větrné elektrárny. Solárních elektráren se již připravuje značné množství. Rozhodli jsme se zaměřit na rozvoj větrných elektráren. Máme za to, že podíl elektrické energie z větru na celkové elektrické energii v ČR nemusí být dosavadní 1%, ale brzy 5%.

Chceme významně a udržitelně přispět k energetické soběstačnosti ČR. V porovnání s měsíční krajinou po těžbě uhlí, značných únicích metanu při těžbě zemního plynu, pomalé výstavbě nových jaderných bloků nebo  obrovské dovozní náročnosti solárních elektráren nám větrná energetika vychází jako nejvíce udržitelná a pro ČR nejvíce podceněná.

Naše zkušenosti a naši lidé:

Ing. Radim Dohnal, výkonný ředitel – Přinesl zkušenosti z projektového řízení a účasti na přípravě a výstavbě dosud druhé největší větrné elektrárny v ČR. Toho využíváme při přípravě nových větrných elektráren zejména pro přesné plánování umístění věží, kabeláže tak, aby zásahy do přírody a krajiny byly co nejmenší.

Ing. Petr Hanák – Přinesl zkušenosti z firemního bankovnictví a řízením Českého fondu půdy a Českého fondu lesů. Toho využíváme při přípravě nových větrných elektráren zejména pro spolehlivou mapovou přípravu lokalit.

Ing. Marek Smýkal – Přinesl zkušenosti z firemního bankovnictví a řízením Českého fondu půdy a Českého fondu lesů. Toho využíváme při přípravě nových větrných elektráren zejména pro velmi precizní finanční plán každého projektu.

Pro obce:

Za každou z elektráren v katastru obce, tato obec získá ročně 300 tisíc korun, které se navíc každoročně navýší o inflaci. Tyto nové příjmy mohou životní zvýšit komfort v obci, od oprav škol až například po nový vodovod nebo novou lékařskou ordinaci či zrušení poplatku za odpad.

Pro majitele pozemků:

Pozemek, kam po pečlivé analýze naplánujeme umístit věž větrné elektrárny pronajmeme za vysoké nájemné po celou dobu provozu elektrárny. Pozemek není nutno prodávat a pod vrtulemi se mohou pohybovat krávy, ovce nebo růst obilí. Připravujeme také lokality v lesích, které neruší vůbec nikoho.

Pro státní rozpočet:

Každá MWh vyrobená v ČR snižuje ceny energií v ČR, snižuje požadavky na kompenzace za ceny energií, z výroby se odvádí DPH do státního rozpočtu a už výstavba větrné elektrárny je investičním impulsem pro lokální ekonomiku i ekonomiku ČR. Tedy pomáháme zlepšovat bilanci státního rozpočtu.

Kontakt

Ing. Radim Dohnal

email: radim.dohnal@fondpudy.cz

PFD Energy a.s. / RWC VTE 05 s.r.o.