Přirozená

Rostliny patří do půdy, spíš než do hydroponie.

Nabídkám financovat produkci salátů v průmyslových halách osvětlovaných úzkospektrální LED technologií se vyhýbáme…