Název fondu Český fond půdy
Investiční horizont 6 let a více
Velikost fondu 2,4 miliardy Kč (červen 2024). Fond je otevřený pro další investory a roste.
Průměrný výnos od založení 8,5 % p.a.
Výnos za posledních 12 měsíců 8,0 % p.a.
Investiční strategie Vysoce konzervativní. Vlastnictví půdy jako hlavní investiční cíl. Zaměřeno na kvalitní českou ornou půdu zejména v Polabí. Zkušený správce pozemků. Dosažení prémiového výnosu za scelení vlastnické i geografické.
Právní forma fondu Samostatný otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů v rámci samosprávné akciové společnosti s variabilním kapitálem Český fond SICAV Plc
Druh akcie Volně převoditelné akcie na doručitele
Investiční společnost Český fond SICAV Plc, samosprávný investiční fond
Regulátor Maltese Financial Services Authority, Malta
Dohled a platební agent Conseq Investment Management, a.s.