V této sekci jsou uloženy základní dokumenty k fungování fondu. Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím Marka Smýkala, Petra Blažka nebo Petra Hanáka, kontakty jsou uvedeny na titulní straně.

Prezentace

Prezentace fondu z 18. září 2018

Prezentace pro investory a nové zájemce o fondu a zemědělství.

Prezentace fondu

Krátké představení fondu platné k roku 2014. Odhady výnosnosti se pro nově příchozí investory mohou v čase měnit.

Prezentace ze setkání s investory v červnu 2014

Údaje o dosavadním fungování skupiny Farma Polabí a úspěšných obchodech provedených v roce 2013

zpráva o vývoji fondu z října 2015

průběžná zpráva o vývoji fondu

prezentace pro investory z března 2016

prezentace ze schůzky s investory a distributory ze dne 2. března 2016

Právní dokumenty

Každý investor by se měl seznámit s níže uvedenými dokumenty:

Klíčové informace pro investory vyžadované regulací (KIID)

Zde naleznete informace, které po nás požaduje regulátor, tzv. Key Investor Information Document (KIID).

Nabídkové Memorandum – český překlad

Kompletní informace o fungování Českého fondu SICAV plc, zřizovatele podfondu Český fond půdy. Aktualizovaný dokument z 28. února 2018.

Nabídkové Memorandum – anglický originál

Kompletní informace o fungování Českého fondu SICAV plc, zřizovatele podfondu Český fond půdy. Aktualizovaný dokument z 28. února 2018, schváleno regulátorem MFSA.

Informační dodatek – český překlad

Specifické informace o Českém fondu půdy. Aktualizovaný dokument z 28. února 2018.

Informační dodatek – anglický originál

Specifické informace o Českém fondu půdy. Aktualizovaný dokument z 28. února 2018, schváleno regulátorem MFSA.

Licence Český Fond SICAV plc

Platná licence správce investičního fondu

Portfolio pozemků

Portfolio pozemků 2019 09

Statická mapa agregovaných pozemků v portfoliu. Fond má celkem 5500 hektarů. Mapa neobsahuje cca. 120 hektarů na Opavsku. Červená značí nejvyšší koncentraci, modrá nejmenší. Soubor o vysokém rozlišení, stahování trvá déle. V případě problémů prosím pište na petr.hanak@fondpudy.cz

Portfolio pozemků 2016 10

Mapa se seznamem pozemků ve vlastnictví fondu včetně prolinku na katastr nemovitostí

Zprávy portfolio managera

2014 12 zpráva prosinec

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2014 12

2015 04 zpráva duben

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2015 04

2015 08 zpráva květen až říjen

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2015 08

2015 11 zpráva listopad až duben

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2015 11

2016 05 zpráva květen až říjen

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2016 05

2016 11 zpráva listopad až duben 2017

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2016 11

2017 06 zpráva červen až prosinec 2017

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2017 06

2017 12 zpráva prosinec až červen 2018

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2017 12

2018 05 zpráva květen až říjen 2018

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2018 05

2018 12 zpráva prosinec až duben 2019

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2018 12

2019 05 zpráva květen až říjen 2019

aktualizace informací o stavu portfolia fondu 2019 05

Finanční výkazy

2015 04 výroční zpráva a audit

výroční zpráva fondu a auditorský výrok 2015 04

2016 04 výroční zpráva a audit

výroční zpráva fondu a auditorský výrok 2016 04

2017 04 výroční zpráva a audit

výroční zpráva fondu a auditorský výrok 2017 04

2018 04 výroční zpráva a audit

výroční zpráva fondu a auditorský výrok 2018 04

Jiné zprávy

2018 03 Snížení poplatku za odkup

Detaily v příloze.

2017 10 Změna ve složení představenstva Fondu

Detaily v příloze.

Jednorázové informace k úpisu akcií ke dni 30.dubna 2017 – max.objem

Fond přijme pouze žádosti o úpis, které budou doručeny před datem 15. dubna 2017 až do celkové částky 150 mil. Kč. Pro tyto účely Fond vezme v úvahu datum, kdy bude Fondu doručena kopie podepsaného pokynu k úpisu akcií. Detaily v příloze.

Jednorázové informace k úpisu akcií ke dni 30.dubna 2017 – poplatek

Vzhledem k dobré likviditní pozici Fondu se na přechodnou dobu snižuje poplatek za zpětný odkup akcií Fondu na 3%. Žádosti nutné poslat před 15. dubnem 2017. Detaily v příloze.